วิธีขอพร สมเด็จพ่อตากสิน ช่วยบรรเทาปลดหนี้ ได้ผลแน่นอน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไป ตลอดมา ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่อง การค้าขายการเรียน การงาน หนี้สินจากการค้าขาย สำหรับการ บน หรือ ขอ เพื่อให้หลุดจากภาระหนี้สินนั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฟองสบู่แตกเมื่อปี 2540 เพราะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่เกิดภาวะการเป็นหนี้เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพาเพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอดคือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระบรม ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่นเชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้ เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง นอกจากนี้ผู้ไปบนบานยังสามารถขอให้ท่านช่วยเรื่อง ค้าขาย การเรียน การงาน อีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้นจะต้องใช้ธูป 16 … Read More

แห่ส่อง เลขเด็ดเซียมซี เปาวลี หลังไปไหว้ แม่พุ่มพวง ครบรอบจากไป 29 ปี

วันที่13 มิ.ย.ของทุกปีจะเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งปีนี้จะเป็นการจากไปปีที่ 29 ของแม่ผึ้ง โดย เปาวลี พรพิมล ลูกทุ่งสาวชื่อดังได้เดินทางไปไหว้และทำบุญให้ แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ถ้าแม่ผึ้งยังมีชีวิตอยู่ ปีนี้แม่ผึ้งจะมีอายุครบ 60 ปีพอดี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทางวัดทับกระดาน จึงงดจัดงานประจำปี     โดย เปาวลี ได้โพสต์คลิปลงในไอจี “เปาและพี่ตรี มาทำบุญและมอบเงินทำบุญที่ได้จากการไลฟ์ร้องเพลงงานแม่ผึ้งเมื่อปีที่แล้ว มาถวายให้หลวงพ่อที่วัดทับกระดานค่ะ มีโอกาสได้ร้องเพลงถวายแม่ผึ้งกันด้วย ซึ่ง 13 มิถุนายนนี้ ก็จะครบรอบ … Read More

อย่าเลี้ยงลูกให้เรียนอย่างเดียว ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิต นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว ควรสอนให้เค้ารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่ างมีคุณภาพ 5 สิ่งที่ควรสอนลูก 1.สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองเป็น เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง มอบหมายง าน บ้านให้รับผิ ดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วย ความมีน้ำใจและความรับผิดชอบ 2.สอนลูกให้รู้จักวางตัว การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า จุดใดที่ลูกไม่ควรก้าวเข้าไปยุ่มย่ าม ในชีวิตของคนอื่น … Read More

4 วันเกิดวาสนาดีบุญเยอะเตรียมมีโอกาสรับบ้านใหม่ รถป้ายแดง ปี 64 มีโชคล าภใหญ่แน่นอน

4 วันเกิดวาสนาดีบุญเยอะเตรียมมีโอกาสรับบ้านใหม่ รถป้ายแดง ปี 64 มีโชคล าภใหญ่แน่นอน โชคล าภใหญ่เกิดวันพุธ  

4ร าศี มีโอก าสได้เงิ นก้อนโต

ร าศีเมษ กระแสการเงิ นมีเงิ นเข้าคล่ องดีจากหลายช่องทาง อาจได้รับเงิ นพิเศ ษ เงิ นกู้อนุมั ติ มีคนให้ความช่วยเห ลือ ได้รับของกำนัลของฝากของถูกใจ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงโอก าส เปิ ด ช่วงเริ่มต้นใ หม่ ถ้าอยากหาร ายได้เพิ่มจะพบช่องทางใ หม่ๆ ด้วย ชาวร าศีพฤษภ ด วงหญิ งจะสวยและร … Read More

ได้ตาม​สั่ง เ​รา​ชนะ ให้เ​พิ่มอี​ก คนละ 1200 บ าท เริ่มเดือน ก.ค.

คลังจ่อโอนเงินเราชนะให้ผู้​ที่ต้อ​งการค​วาม​ช่วยเหลือเ​ป็นพิเ​ศษ ​งวดแรกจำน​วน 200 บาท เริ่มเดื​อน ก.​ค. ​นี้ ​มาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้อ​งการ​ควา​ม​ช่วยเห​ลือเป็​น​พิเศษ ถือเป็​นอี​ก​ห​นึ่​งมา​ตรการที่มติ ครม. เห็น​ชอบเยีย​วยาในกลุ่​มดังก​ล่า​ว เพื่อ​ลดภา​ระค่า​ครองชีพจา​กส​ถานกา​ร​ณ์กา​รแพ​ร่ระบา​ดข​องCV-19 โด​ยใช้ง​บประมา​ณรา​ว 3,000 ล้านบาท ซึ่งกระ​ทรวง​กา​รคลังได้ยึดฐา​นข้​อมูลกลุ่มที่​ต้องการค​วามช่ว​ยเหลื​อเป็​นพิเศ​ษจากโครงกา​รเราช​นะ ทั้​งที่เ​ป็นผู้ไม่มีส​มาร์​ทโฟน ​ผู้พิการ ผู้​สูง​อายุ ร​ว​มถึง​ผู้ป่​วยติดเตียง จำ​นว​น 2.5 ​ล้านค​น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเ​ดือนละ 200 ​บาท เ​ข้าบัตร​ประชาช​นสมาร์ทการ์ด เป็นเว​ลา 6 เดือน … Read More

เข้าร่วมกลุ่มแม่น้ำหนึ่งที่นี่

สวัสดีจ้า วันนี้แอดมินเวปเราชนะรอบ 2 จะพาไปติดตมเลขเด็ดที่กังทั่วบ้านทั่วเมืองนั้นคือเลขเด็ดแม่น่้ำหนึ่งนั้นเเอง ออกเต็มๆ ‘แม่น้ำหนึ่ง’ ให้งวดนี้ ชาวเน็ตเฮลั่นหลังประกาศรางวัลที่ 16 ก่อนโพสต์ขอโทษเจ้ามือที่เจ็บกับงวดนี้ ด้าน แจง เมียแจ๊ส ยกของจริง เป็นไอดอลเลย หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดประจำวันที่ 1 มิ.ย.2564 รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 292972 พอสิ้นเสียงการออกรางวัล งานนี้ทำเอาบรรดาเซียนหวยถึงกับเฮกันลั่นโลกออนไลน์ เนื่องจากเลขของรางวัลที่ 1 ที่ออก 292972 ไปตรงกับเลขของเจ้าแม่หวยคนดัง … Read More

5 วันเกิด ดางชะตาดี มีเกณฑ์จะถูกหวย ถูกรางวัลที่ 1 ชุดใหญ่

จันทร์ คุณมีเกณฑ์ได้ลาภก้อนใหญ่จากตัวเล ข และการลุ้นโช คจากแอฟปลิเคชั่น ในมือถือมีโอกาส ได้รับโช คใหญ่เป็นของร างวัลและเงิ นสด มูลค่ าหลายแสนบ าทมีเงิ นจ่าย ห นี้จ่ายสินและเหลือเก็บสบ ายเ ล ยความฝันรุ่งสางวันที่1ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนจะให้โช คและการเ สี่ ย งด ว ง จากสลากให้ซื้อกับคน ขายเร่หญิ งสาวที่ขายใกล้ร้ านทองจะถูกโฉลกกับด ว … Read More

แก๊งยาเหิมประกบยิงสายสืบดับคาที่ แม่กอดชุดร่ำไห้ เผยฝันเป็นตำรวจน้ำดีตามรอยพ่อ (คลิป)

จากกรณีเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 20.30 น. พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กรองทิพย์ ผกก.สภ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิง บริเวณที่หน้าร้านน้องเจนโซ่พิสัย ม.1 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างศรีวิไลฯ จุดโซ่พิสัย พยายามยื้อชีวิต ส.ต.อ.โยธกานต์ โยธาชัย อายุ 27 ปี ตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) … Read More

พนักงานสุดเศร้า โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี ปิดกิจการ หลังเปิดมายาวนาน 58 ปี

วันที่ 8 มิ.ย. ที่โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี เทศบาลตำบลกุมภวาปี อ.กุมภวาปี บริษัทฯ มีการนัดหมายให้พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท มารับฟังคำชี้แจงการเลิกกิจการ หลังจากดำเนินกิจการมามากกว่า 58 ปี โดยติดป้ายแบ่งสถานที่ประชุมเป็น 6 จุด มีพนักงาน ลูกจ้าง รวม 280 คน ทยอยเข้าประชุมแบบแยกส่วน จากนั้น นายฮิเดยูกิ มุราคามิ ประธาน บริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จำกัด เดินทางมาชี้แจงด้วยตนเอง ขณะสื่อมวลชนได้รับแจ้งให้ออกนอกพื้นที่ของโรงงาน … Read More