เลขเด็ด สถิติเลขออกวันที่ 1 มิถุนายน ย้อนหลัง 10 ปี

รวมเลขเด็ดย้อนหลัง 10 ปี มา ณ ที่นี้

งวด 1 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 คือ 831567

เลขหน้า 3 ตัว 489, 264

เลขท้าย 3 ตัว 582, 562

เลขท้าย 2 ตัว 24

งวด 1 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1 คือ 516461

เลขหน้า 3 ตัว 589, 713

เลขท้าย 3 ตัว 215, 560

เลขท้าย 2 ตัว 46

งวด 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 คือ 988117

เลขหน้า 3 ตัว 310, 553

เลขท้าย 3 ตัว 248, 650

เลขท้าย 2 ตัว 95

งวด 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 คือ 053630

เลขหน้า 3 ตัว 121, 218

เลขท้าย 3 ตัว 581, 881

เลขท้าย 2 ตัว 61

งวด 1 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1 คือ 511825

เลขหน้า 3 ตัว 111, 775

เลขท้าย 3 ตัว 880, 937

เลขท้าย 2 ตัว 14

งวด 2 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1 คือ 388881

เลขท้าย 3 ตัว 314, 700, 876, 969

เลขท้าย 2 ตัว 65

งวด 1 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1 คือ 781198

เลขท้าย 3 ตัว 160, 324, 409, 636

เลขท้าย 2 ตัว 18

งวด 1 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1 คือ 935489

เลขท้าย 3 ตัว 480, 713, 716, 768

เลขท้าย 2 ตัว 90

งวด 1 มิถุนายน 2555

รางวัลที่ 1 คือ 882727

เลขท้าย 3 ตัว 399, 576, 606, 895

เลขท้าย 2 ตัว 38

งวด 1 มิถุนายน 2554

รางวัลที่ 1 คือ 562370

เลขท้าย 3 ตัว 346, 556, 656, 801

เลขท้าย 2 ตัว 46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *