6ร าศีเฮงหนักมาก เตรียมถูกหว ยรับเ งินก้อนโต

ร าศีเมษ (14 เมษายน-14 พฤษภาค ม)

ที่ต้องบอกว่าดีมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องเงิ น ๆ ทอง ๆ ที่มีเกณฑ์ร วยซ้ำ ร วยซ้อนกับเค้าให้แล้ว

มีเกณฑ์ได้รับโช คล าภก้อนโตจากความฝัน สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เสี ยชีวิตไปแล้วจะให้โ ชค

แต่ต้องขอเตือนไว้สักนิด ด งแบบนี้มาดีก็จริง แต่ขอให้ทำบุญมากขึ้นเป็นพิเศษเอาไว้ด้วย แล้วทุกอย่ างจะดีขึ้นเรื่อย ๆ

ร าศีสิงห์ (17 สิงหาค ม-16 กัน ย ายน)

ปังที่สุดในนี้ต้องยกให้ร าศีสิงห์ที่ด วงดี ด วงเฮงแบบสุด เรียกว่าเส้นวาสนาพุ่งปรี๊ดเฉียดฟ้าไปเลย

เพราะดว งช่วงนี้จัดว่าดีมาก ๆ โดยเฉพาะเรื่องเ งิน ๆ ทอง ที่โช คล าภจัดเต็ม ปังไม่มีที่สิ้ นสุด

ส่งผลให้เรื่องของการเ งินในกระเป๋าดีวันดีคืนตามไปด้วย

ร าศีตุลย์ (18 ตุล าค ม-16 พฤศจิกายน)

ปีนี้สำหรับชาวร าศีตุลย์ต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าปีก่อน ๆ พอสมควร จากที่ไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้ออะไรสักเท่าไหร่

ปีนี้ถือว่าด วงดีเลย จะทำอะไรก็อย ากให้รีบทำ โดยเฉพาะเรื่องงาน อะไรที่เคยคิด ๆ

ไว้อย่ าปล่อยผ่ านให้มันห ายไป ลองหยิบจับมาปลุกปั้นดูก็ไม่เ สียห าย

ร าศีพิจิก (17 พฤศจิกาย น-15 ธันวาค ม)

ปีที่แล้วร าศีพิจิกครอบครองตำแหน่งร าศีสุดปังไปแล้ว แต่ปีนี้ก็ยังไม่ยอมยกตำแหน่งให้ใคร

แ ม้จะไม่ได้ด วงดีอันดับหนึ่งของปีนี้ แต่ก็อยู่ในสามอันดับแร กแทบทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะงาน

เงิ น สุขภาพ ความรัก อะไรทั้งหมดทั้งมวลยังอยู่ในเกณฑ์ดีไปแบบนี้อย่ างต่อเนื่อง

ร าศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์-14 มีนาค ม)

งานดี เงิ นก็ต้องดีตามไปด้วย ที่มีร ายจ่ายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ามา ก็ยังมีอยู่ แต่จะมีเงิ นเข้ามาด้วยเช่ นกัน

เอาเป็นว่าบวก ลบ คูณ หารแล้ว ก็ยังเขียว ๆ อยู่นิด ๆ หน่อย ๆ ให้พอมีกำลังใจอยู่บ้ าง

ร าศีมีน (15 มีนาคม -13 เมษายน)

เข้าวินเป็นร าศีด วงดีอีกแล้ว สำหรับชาวร าศีมีน ที่ปีนี้ถือเป็นปีของเค้าเลย มีดว งด้ านการเงิ น

การเสี่ ยงโช คมาตลอดเกือบทั้งปี แ ม้จะยังไม่ใช่ล าภก้อนโตที่ทำให้พลิกชีวิต

แต่ก็มีดว งทางด้านนี้แบบสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องงานที่ทำให้มีร ายได้ก้อนโตเข้ามาแบบไม่ค าดฝัน

และการถูกร างวัลทำให้กระชุ่มกระชวย เรียกว่าเป็นโช คสองชั้นที่มาเค าะประตูหน้าบ้ านแบบไม่ทันตั้งตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *